Řepy milujeme, záleží nám na nich

Jsou naším domovem, žijí tu inspirativní lidé
a jsou plné krásných míst.

Poslední léta ale není jejich potenciál využíván. Některá místa, která všichni dobře známe, jsou neudržovaná a lidé jimi ve spěchu procházejí. Více péče si žádá doprava, chodníky nebo chátrající kontejnerová stání. Vedení radnice je po letech vyčerpané,

chybí jasná vize i chuť mluvit s občany.

Při pohledu do jiných městských částí vidíme, jak se investuje, opravuje a podporuje společenský život. A to bychom chtěli v Řepích! Jsme připraveni se aktivně podílet
na správě naší městské části a slibujeme, že naše práce bude vidět.


Naše vize pro Řepy

Naším programem je zejména zkvalitnění veřejného prostoru, oživení míst, která jsou zanedbaná, nevyužívaná, přitom v centru Řep a s velkým potenciálem. S naším týmem zkušených lidí se budeme věnovat nedostatkům, které trápí Řepy dlouhodobě a se kterými radnice léta nepohnula, jako je neutěšená situace v parkování, chybějící stálá služebna Městské policie nebo stav chodníků a silnic.

Zaměříme se na fungování samotného úřadu. S námi bude radnice pro občany vstřícným partnerem a ne nedobytnou tvrzí. Jsme zvyklí pravidelně komunikovat s občany, sousedními městskými částmi, magistrátem a jeho organizacemi. Nebudeme se na ně vymlouvat, naopak obnovíme vzájemnou důvěru a spolupráci, protože jedině tak posuneme Řepy dál.

HLAVNÍ CÍLE

  • založení centrálního parku a kultivace podmostí na Slánské
  • výsadba v ulicích a zlepšení městského klimatu
  • snížení energetické náročnosti
  • čisté a opravené ulice
  • bezpečná doprava a ochrana historické zástavby
  • důstojné stáří pro všechny řepské seniory
  • radnice jako služba občanům


Co se nám už podařilo

POZNEJTE NÁS

Nebojíme se zlepšovat Řepy

Ing. arch. Michal Štěpař

Architekt a řepský zastupitel

Chci městskou část, která se zaměří
na stav veřejných prostranství. Podílel
jsem se na návrzích náměstí, ulic a parků
i komunitního centra nebo revitalizace panelového sídliště. Věřím, že radnice
má s lidmi mluvit, ne bojovat.

Mgr. Lukáš Pokorný

Odborník na životní prostředí a
předseda Komunitního spolku Řepy

Byl jsem u zrodu první sousedské zahrady v Řepích a v současnosti ji vedu. Již 2. období jsem členem Komise pro životní prostředí, bezpečnost a dopravu. Mým snem je komunikující, otevřená a hlavně
dobře fungující radnice.

Mgr. Mahulena Vodárková, Dis.

Personalistka

V Řepích jsem se narodila a žiji zde celý život. Přála bych si, aby byly místem, kde budeme mít možnost kvalitně trávit volný čas. V současnosti se podílím na organizování sousedských akcí a jsem členkou Poradního sboru starostky.

Bc. Jiří Krejzar

Zahradník a arborista

Díky své práci mám zkušenosti s tvorbou veřejných prostranství. Nejsem typ člověka, který pouze kritizuje. Naopak, rád přicházím s vlastními vizemi. Spolupořádám setkání řepských SVJ a věřím, že lidé mohou žít v Řepích spolu, nikoli vedle sebe.

Bc. Martin Štěpař

Analytik a programátor

Navrhoval jsem systémy pro časopis Forbes, výrobní firmu i mediální agenturu. Vím, jak dobře mohou věci fungovat, když se dělají pořádně. Počítače považuji za pomocníky, které mohou činnost úřadu zrychlit, zjednodušit a zpříjemnit.

Mgr. Kateřina Hradičková

Právnička

Jako členka Spolku občanů Horní Řepy se snažím zlepšovat život občanů horních Řep. Zajímám se o dění na radnici, zejména o to, jak se hospodaří s veřejnými prostředky. Chci zajistit, aby projekty městské části byly transparentní a právně neprůstřelné.

Martin Jaroš

Lektor v Domě dětí a mládeže

Jsem členem Komise pro sport a volný čas a lektorem hudby v Domě dětí a mládeže. Zajímá mě především problematika školství a rád bych zlepšil komunikaci radnice směrem k občanům.

Ing. Ladislav Martinů

Ekonom

Vedu Spolek občanů Horní Řepy s cílem dlouhodobě zlepšovat život v této části Řep. Ať už se jedná o dopravu a bezpečnost, zátěž z hluku letadel nebo děravé chodníky a cesty. Jde mi hlavně o nevyužitý potenciál Řep, které podle mě mají na víc.

Ing. Jarmila Pokorná

Asistentka pedagoga v mateřské škole

Jsem řepská rodačka s vášní pro sousedské akce, které pořádám pro dospělé i děti na komunitní zahradě. Vzděláním manažerka cestovního ruchu, v současnosti pracuji jako pedagog v mateřské školce v Řepích.

Bc. Daniel Karol

Student mezinárodních vztahů

Mou vizí jako zástupce mladé generace je moderní radnice, která aktivně využívá moderních způsobů komunikace s občany a nebojí se přímých jednání. Radnice nesmí být pro občany nedobytnou tvrzí!

Kontaktujte nás!

Rádi si vyslechneme vaše názory, připomínky, podněty i kritiku. Pište na