Naše vize pro Řepy

Naším programem je zejména zkvalitnění veřejného prostoru, oživení míst, která jsou zanedbaná, nevyužívaná, přitom v centru Řep a s velkým potenciálem. S naším týmem zkušených lidí se budeme věnovat nedostatkům, které trápí Řepy dlouhodobě a se kterými radnice léta nepohnula, jako je neutěšená situace v parkování, chybějící stálá služebna Městské policie nebo stav chodníků a silnic.

Zaměříme se na fungování samotného úřadu. S námi bude radnice pro občany vstřícným partnerem a ne nedobytnou tvrzí. Jsme zvyklí pravidelně komunikovat s občany, sousedními městskými částmi, magistrátem a jeho organizacemi. Nebudeme se na ně vymlouvat, naopak obnovíme vzájemnou důvěru a spolupráci, protože jedině tak posuneme Řepy dál.

HLAVNÍ CÍLE

  • založení centrálního parku a kultivace podmostí na Slánské
  • výsadba v ulicích a zlepšení městského klimatu
  • snížení energetické náročnosti
  • čisté a opravené ulice
  • bezpečná doprava a ochrana historické zástavby
  • důstojné stáří pro všechny řepské seniory
  • radnice jako služba občanům